Feb 14, 2008

Kāds šito noorganizēja VAI KĀ? / Did Someone arrange this OR WHAT?

Ne vien mēs netīšām nostopējām mašīnu (kurā es sākumā negribēju kāpt iekšā, jo tai brīdī fotogrāfēju kuģi), kurā bija lēdija, kura raksta grāmatu par klimata izmaiņām Grenlandē un pazīst Ivaru Sīli.
Ne vien izrādījās, ka Ivars Sīlis līdz sestdienai ir Iluliset (pilsētā, kurā notiek šeit aprakstītie notikumi).
Ne vien Madaras prieka stabiņš, uzzinot abus iepriekšējos faktus, uzleca līdz +20 (skalā no 1 līdz 32).
Ne vien ir sanācis tā, ka mēs “netīšām” dzīvojam mājā, kurai tieši pretīm, pāri ielai (desmit metri?) šobrīd mitinās mr. Sīlis (otrais stāvs, otrās durvis…)
Ne vien sagadījās tā, ka desmit minūtes pēc manas pārkāpšanas pāri slieksnim un iepriekšējā fakta uzzināšanas viņš izrādās mājās esam (kā es to zinu? Stāveju pie loga un vaktēju, protams:))
Ne vien es saņēmu pilnu sauju drosmes, kuras kripatiņas izvilku no pagultes un bēniņiem, uzvilku zābakus un pieklauvēju pie viņa durvīm, nezinot ko teikšu, bet stulbi smaidot un pirmajā brīdī vien spējot pateikt – Sveiki? Vai jūs būtu Ivars Sīlis?

Izrādījās arī, ka viņš ir ļoti, ļoti jauka persona, ar kuru runāt latviski ir viegli, kurš pēc pāris nedēļām būs Rīgā un atklās jaunu fotoizstādi, kurš strādā pie jaunas grāmatas un kuru es gribētu satikt vismaz vēl vienu reizi.
Man ir miljons jautājumu un tieši divas dienas laika.

Joy is back in town:)
Mana sajūsma par šodien skalā no 1 līdz 32 ir tieši…. trīsdesmit trīs.
Tiem, kuriem rodas neviltots jautājums – kas pie velna ir Ivars Sīlis? – www.silis.gl

p.s. paldies Kādam.

**********************************
Not only on our way from airport we accidentally hitchhiked a car where we met lady, who is working on a book about climate change in Greenland and knows Ivars Silis.
Not only it turned out that Ivars Silis is actually in town until Saturday (town = Iluliset)
Not only Mad’s joy and excitement jumped from 0 to + 20 (in the scale from 1 to 32), when she found out both of the facts above.
Not only is has turned out that “accidentally” the red house right across the street (ten meters away?) is the house where Ivars Silis lives right now (second floor, doors on the right…)
Not only it somehow happened that 10 minutes after I came in the missions house and got to know about the previous fact mr.Silis came home (how do I know? I was staying at the window the whole time and watching, of course…:))
Not only I took hand full of all the small bits&peaces of my courage, put on my boots and went to the red house, knocked on his door without a clue what am I going to say, and when he opened the door, said – Hi! Are you Ivars Silis?

Eventually it turned out that he is very very nice man whom talk to in Latvian is supereasy, who will be in Riga in couple of weeks, who is working on an exhibition and a new book about north Greenland and who I would love to meet at least one more time.
I have millions of questions and exactly two days of time.

Joy is back in town (you, you and you – thanks for praying. IT WORKS.)
My excitement about today in the scale from 1 to 32 is… thirty-three.

For those, who have a question – who the heck is Ivars Silis? – www.silis.gl.

p.s. thank you, Someone.