Mar 23, 2008

Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta.../ On the first day of the week...

Patiesi, patiesi augšāmcēlies. Vai nav jauki? Zinu, jau zinu, ka daudziem nepatīk runāt par nāvi. Bet, bez nāves nav augšāmcelšanās. Un bez augšāmcelšanās tā patiešām ir skumjākā parāde uz mūsu ielas.

Es jau piekto dienu spītīgi uzlieku modinātāju uz 8am. Un bezcerīgi noguļu apmēram pusotru stundu ilgāk. Gandrīz vai kā viens no maniem draugiem, kurš četras dienas lika modinātāju uz 4am lai celtos un skatītos saulrietu, un visas četras dienas nogulēja līdz deviņiem. Bet kaut kā māku novērtēt nepārtrauktu deviņu stundu miegu tagad. Negribas laist garām. Jo pavisam drīz jau atkal būs "7.30" rutīniņa.
Kāds reiz Ziemassvētkos teica "miegs ir otra labākā lieta aiz mīlestības". Pēc pieciem gadiem Lieldienās, tas vēljoprojām liekas ļoti patiesi.

Mani šodienas atslēgas vārdi ir "norvēģiski" un "snovošana". Dīvaini, bet viss šis gads ir citāds, un kāpēc gan Lieldienas nepielikt klāt sarakstiņam? Mācītājs, kurš spēlē akordeonu un dzied deviņdesmito gadu šlāgermūzikai piemērotā balsī (norvēģiski, protams) no rīta. Un tad smieklīga snovošana pēcpusdienā - mūsu "trase" sākās Arslana mājas pagalmā, turpinājās pāri ceļam (bija jāstāv uz vakts), neliels jumps un tad pastāva nogāze ar pūdersniegu. Es līdz 180 netiku. Man pietika ar parasto lēkāšanu un krišanu, un sniegu aiz drēbēm.
Vienu gan es sapratu. Es gribu dzīvot vietā, kur var dēļot. Tā pa īstam. No sirds.

Man liekas, ka Jēzus snovo diezgan uz goda. Nevaru sagaidīt, kad varēšu redzēt viņa backflip :)

*******************
Truly, truly resurrected. Isn't it amazing? I know that there are not a lot of people who feel comfortable talking about death. But without death there is no resurrection. And without the resurrection death is indeed the saddest parade on our street.

Already fifth day in a row I am setting my alarm on 8am. And fifth day in a row I sleep about hour and a half longer. Hopeless. I am becoming like one of my friends who kept setting his alarm on 4am to wake up and go watch the sunrise. He didn't even once woke up to do that. But after Greenland it seems that I can somehow appreciate nine hour sleep. I don"t want to miss it now, because soon and very soon we are going to be back in "7.3am" routine.
One other friend once on Christmas sent me a text message saying that sleep is the next best thing in life after love. Today, on Easter five years later, it still seems very much true.

My key words for today are "Norwegian" and "snowboarding". It is weird, but this past half a year has been pretty... different, and why not put the Easter on the list as well? A pastor, who plays accordion, in the morning. And then in the afternoon - funny snowboarding on the driveway of Arlsan's house. Our "slope" countinued across the road and down the small tiny hill with powdersnow (there wasn't lfet much of it after us though). I didn't make it to 180, I had enough trouble to try to not to fall anyway. It was so much fun.
And I realized one thing for sure. I want to live in a place where I can do this from all my heart. I hope that God will find a good place like that for me.

I think that Jesus is pretty good snowboarder. I can wait to see Him doing the backflip :)