Jun 3, 2008

Saraksts/ The list

Pēc nedēļu ilgas mājās būšanas, neierasti līdzenu mežu aiz loga un jokainiem rītiem, pamostoties ar kaķi blakus, ir nākusi apjausma, ka nav ne sliktāk, ne labāk. Ir pavisam citādi, bet sentimentam nav ne iespēju, ne vēlešanās laiku atlicināt. Protams, aizverot acis, es dzirdu soļu dipoņu un durvju ciršanos, bet laikam jau labāk ir dzīvot acīm vaļā.

Man TĀ patīk tas, ka varu:
* redzēt un dzirdēt savas māsas blakus. un tas nekas, ka ne visu laiku, un tas nekas, ka nereti viņas ir nogurušas un īgņojas, un grib, lai es mazgāju traukus. bet viņas ir blakus, un ar to pietiek.
* braukt ar savu velosipēdu pa vietām, kas nav kaut kādos leņķos, bet ir līdzenas un patīkamas. luksofori šķiet samērā draudzīgi esam, un ietves liekas mani sabiedrotie. jā, es esmu tāds pilsētas riteņbraucējs, un man patīk, es braucot dziedu un smaidu, un šķiet, ka dienai tad ir citas krāsas un ritms, ja izdodas tai pievienot riepu švīkstoņu un visu to džezu (
all that jazz:))
* ar kafiju rokās un svārkos sērfot pa bruģi un būt dāmīte.
* runāt latviski. punkts. te paplašinātu teikumu nevajag.
* būt lēna vidē, kurs viss notiek ātri.
* pati plānot savu laiku un darīt visu tad, kad man gribās to darīt.
* iet uz filmām un pucēties, un dzirdēt Anetes koncertu dzīvajā, un braukt piknikos, un stūrēt mašīnu ar vaļā logiem un Jose Gonzales fonā, un ... jā, baudīt to, ko nozīmē būt šeit un tagad, ar "pirms gada" un "es jau nekur nebiju aizbraukusi" pakrūtē.

Nu jā. Jēzus teica - meklējiet un jūs atradīsiet.
Es saku - tu atradīsi to, ko tu meklē.
Es gribu meklēt sajūsmu, un es gribu meklēt patiesību.

**************
After being back home for a week, unusually flat forest right outside the window and funny mornings when i wake up with my cat by my side, I have realized that it is neither better or worse. it is just different, but I don't have the chance or willingness to spend time on sentiment. Sure, if I close my eyes, I can hear the footsteps in the hallway and the doors being slammed, but it seems way better to live with my eyes wide open.

I just LOVE to be able to:
* see and hear my sisters somewhere close by. so what that not all the time, and so what that sometimes they are tired and grumpy, and so what if they constantly want me to do the dishes... at least they are somewhere here, and that's all that matters.
* ride my bike through places that are not in some ridiculous angles, but flat and neat. traffic lights seem to be my friends and sidewalks are my allies. yes, i am a city biker, and I like it, I smile when I bike and sing, and the day has different colors and rhythm if there has been a bike involved.
* walk down the street with a coffee in my hand and with skirts on. it is nice to be a lady once in a while:)
* be slow in the place where everything and everyone is moving fast.
* talk in Latvian. period.
* plan my time, make my own schedules and do everything when I feel like doing it.
* go to a movie theater, and dress up, and hear Anete's live gig (myspace.com/anetelv) , go on picnics and drive my mom's car with all the windows wide open and Jose Gonzalez in the background, and... yeah, just enjoy what it means to be here and now with a "year ago" and "was I really away?" feeling somewhere deep inside.

well, yeah. Jesus said - search and you will find.
I say - you will find what you are searching for.
I want to search for the excitement right where I am, and I want to search for the truth.